Prace ziemne koparko-ładowarką
Nasze usługi:

• przygotowanie terenu pod budowę
• niwelacja terenu
• wykopy fundamentowe
• roboty związane z budową dróg
• czyszczenie rowów przydrożnych
• załadunek materiałów sypkich
• załadunek i rozładunek palet
• wywóz gruzu